Grupa Futura – wysokiej jakości odzież i obuwie zawodowe

Kolekcja odzieży i obuwia dobrze dopasowana do potrzeb wielu branż.
Ubieramy:
– personel medyczny i farmaceutyczny
(firmowy sklep internetowy: http://www.medstylovnia.pl
– branżę beauty,
– HoReCa od recepcji, poprzez kuchnię i serwowanie posiłków, obsługę pięter
aż do personelu technicznego
– przemysł spożywczy, lekki, ciężki, branżę budowlaną i automotive
Wyposażamy Waszą załogę w komfortową odzież zgodną z wymaganiami BHP na poszczególnych stanowiskach.